Log in

forget your password Click

Sign up

سینا

Phone Number:
000

Number of Specialists:
0

Number of Beds:
---

City:
Tehran

About

امیرکبیر هنوز کودک بود که قائم مقام فراهانی در مورد وی نوشت: باری، حقیقت من به کربلائی قربان حسد بردم و بر پسرش می ترسم. ببین چه تنبیهی از من کرده است عجیب تر اینکه بقال نشده تراز وزنی آموخته. خلاصه این پسر خیلی ترقیات دارد و قوانین بزرگ به روزگار می گذارد. باش تا صبح دولتش بدمد.
و صبح دولتش دمید و پسر کربلائی قربان، امیرکبیر شد. کارها کرد، قوانین بزرگ  به روزگار گذاشت و عمارتهای بسیار ساخت یکی از آنان "مریضخانه دولتی" بود. بنای آن در 1266 آغاز شد و در ربیع الاول 1268 افتتاح گردید. دواخانه مخصوص هم داشت. در تاریخ جدید، آن نخستین بیمارستان ایران است. به قراری که نوشته اند چهارصد بیمار را می توانستند در آنجا درمان کنند. به موجب آمار منتشر شده در نخستین سال کار بیمارستان، یعنی از ربیع الاول 1268 تا ربیع الثانی 1269 تعداد 2238 مریض در آن معالجه گردیدند.

Procedures

Infrastructure

---

Wards

CCU-ENTوچشم-ICU جراحی-ICU داخلی-ICU جراحی قلب-NICU-POST CCU و قلب-اطفال-هماتولوژی و آنکولوژی-جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-داخلی -روانپزشکی-POST CATH-جراحی قلب وداخلی قلب(PRE OH)-POST ICU جراحی قلب

Awards

کسب عنوان بیمارستان برتر در زمینه IT در نخستین سمپوزیون بین المللی تله مدیسین و بیمارستان های الکترونیکی

کسب رتبه اول کشوری توسعه بیمارستان الکترونیک در دومین سمپوزیون بین المللی تله مدیسین و بیمارستان های الکترونیکی

 

Outstanding Wards

چشم، جراحی عمومی، داخلی، جراحی قلب، اطفال، آنکولوژی، زنان و زایمان، روانپزشکی

Facilities


---

Address :
تهران

More Information

Check your email. We will respond to your request within the next 24 hours.

Please check your Spam mailbox, some emails are sent to Spam.

If you prefer we use social media to contact you instead of email, please include your contact information.